Privatlivspolitik
Køge klassiske Musikforenings behandling af personoplysninger GDPR

Da vi har registreret oplysninger om dig – enten fordi du er medlem, har vist interesse for at blive medlem eller tidligere har været medlem af Køge klassiske Musikforening – vil vi gerne dele vores persondatapolitik med dig, så du kan se hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Disse personoplysninger vil være almindelige kategorier af personoplysninger, typisk:
Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse.
 
Hvor får Køge klassiske Musikforening personoplysninger om dig fra?
Vi får udelukkende oplysningerne fra dig, når du henvender dig og enten ønsker at blive medlem eller sender Musikforeningen forslag eller andet til behandling.

Opbevaring af dine personoplysninger:
Køge klassiske Musikforening opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt, dvs så længe du er medlem af Køge klassiske Musikforening.
Info der henhører fra skriftlige henvendelser som forslag eller andet du beder os om at behandle arkiverer vi.
Køge klassiske Musikforening videregiver ikke dine informationer!
 
Dine rettigheder:
Retten til indsigt
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Køge klassiske Musikforening har om dig. 

Ret til at gøre indsigelse
Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Retten til berigtigelse
Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger uden unødig forsinkelse, herunder har du under hensyn til formålene med behandlingen ret til at få tilføjet eventuelt manglende personoplysninger.
Retten til sletning
Køge klassiske Musikforening sletter dine informationer når du udmelder dig af foreningen.